Thứ hai, 8/7/2013 | 09:37 GMT+7

Hoành Tảo Thiên Hạ

Hoành Tảo Thiên Hạ

hoanh-9-824294-1429069138.jpg

hoanh-10-576032-1429069139.jpg

hoanh-11-916614-1429069139.jpg

hoanh-14-893260-1429069139.jpg

hoanh-16-894946-1429069139.jpg

hoanh-18-576452-1429069139.jpg

hoanh-19-982594-1429069139.jpg

hoanh-20-515125-1429069139.jpg

hoanh-21-747062-1429069139.jpg

hoanh-22-958728-1429069139.jpg

hoanh-23-596259-1429069139.jpg

hoanh-24-348843-1429069140.jpg

hoanh-25-684436-1429069140.jpg

hoanh-26-763523-1429069140.jpg

hoanh-28-469872-1429069140.jpg

hoanh-29-320819-1429069140.jpg

hoanh-30-759943-1429069140.jpg

hoanh-31-173905-1429069140.jpg

hoanh-32-105525-1429069140.jpg

hoanh-34-524770-1429069140.jpg

hoanh-35-419280-1429069141.jpg

hoanh-38-718882-1429069141.jpg

hoanh-40-530994-1429069141.jpg

hoanh-41-490719-1429069141.jpg

hoanh-42-758333-1429069141.jpg

hoanh-43-998829-1429069141.jpg

hoanh-44-906470-1429069141.jpg

hoanh-45-154868-1429069141.jpg

hoanh-46-140191-1429069141.jpg

 
 
Chia tay Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh chuyển sang team Thái Bình
Thương vụ chuyển nhượng đình đám này đã chính thức kết thúc vào cuối tuần qua, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của chàng trai trẻ sinh năm 1996 này.
Về đầu trang