Thứ hai, 8/7/2013 | 09:37 GMT+7

Hoành Tảo Thiên Hạ

Hoành Tảo Thiên Hạ

hoanh-9-824294-1429069138.jpg

hoanh-10-576032-1429069139.jpg

hoanh-11-916614-1429069139.jpg

hoanh-14-893260-1429069139.jpg

hoanh-16-894946-1429069139.jpg

hoanh-18-576452-1429069139.jpg

hoanh-19-982594-1429069139.jpg

hoanh-20-515125-1429069139.jpg

hoanh-21-747062-1429069139.jpg

hoanh-22-958728-1429069139.jpg

hoanh-23-596259-1429069139.jpg

hoanh-24-348843-1429069140.jpg

hoanh-25-684436-1429069140.jpg

hoanh-26-763523-1429069140.jpg

hoanh-28-469872-1429069140.jpg

hoanh-29-320819-1429069140.jpg

hoanh-30-759943-1429069140.jpg

hoanh-31-173905-1429069140.jpg

hoanh-32-105525-1429069140.jpg

hoanh-34-524770-1429069140.jpg

hoanh-35-419280-1429069141.jpg

hoanh-38-718882-1429069141.jpg

hoanh-40-530994-1429069141.jpg

hoanh-41-490719-1429069141.jpg

hoanh-42-758333-1429069141.jpg

hoanh-43-998829-1429069141.jpg

hoanh-44-906470-1429069141.jpg

hoanh-45-154868-1429069141.jpg

hoanh-46-140191-1429069141.jpg

 
 
Fan DOTA 2 ngậm ngùi khi Na`Vi chia tay sớm giải đấu TI 5
Một trong những đội nhận được nhiều sự ủng hộ nhất đã phải rời khỏi giải đấu ngay trong ngày đầu tiên của vòng đấu chính.
 
Trang bị đặc sắc trong webgame ma ảo Bạo Phong
Trong Bạo Phong, điểm đặc sắc của hệ thống trang bị nằm ở các chỉ số hỗ trợ tương ứng với từng loại, chia làm 5 bậc từ thấp đến cao, bao gồm trắng, lục, lam, tím và cam.
Về đầu trang