Bản đồ
Portal Game - FPT Online
RSS của Game Thủ.Net

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do Game Thủ.Net cung cấp

Điểm tin Điểm tin Điểm tin (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/diem-tin.rss)
Sắp chơi Sắp chơi Sắp chơi (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/sap-choi.rss)
Đang chơi Đang chơi Đang chơi (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/dang-choi.rss)
Điểm tin Chuyện làng game Chuyện làng game (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/chuyen-game.rss)
Phim và game Phim và game Phim và game (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/phim-va-game.rss)
Công nghệ Công nghệ Công nghệ (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/cong-nghe.rss)
Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/hinh-anh.rss)
Flash game Flash game Flash game (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/flash-game.rss)
Alo game Alo game Alo game (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/alo-game.rss)
Hình ảnh-Video Hình ảnh-Video Hình ảnh-Video (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/hinh-anh-video.rss)
Hình ảnh-Hình Game Hình ảnh-Hình Game Hình ảnh-Hình Game (http://gamethu.vnexpress.net/rss/gt/hinh-anh-hinh-game.rss)

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Game Thủ.Net .Game Thủ.Net có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Thứ tư, 29/04/2009, 16:00 GMT +7