Gamethu.net triển khai Giao diện Tùy ứng
Game Thủ chính thức ứng dụng Giao diện Tùy ứng (responsive design) tiên tiến, với thiết kế đơn giản, tăng cường sự tương tác với độc giả nhằm đem lại các thông tin hấp dẫn, thú vị và hữu ích một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.
Về đầu trang