Sức mạnh đáng sợ của Vương Tử Phép Thuật
Vương Tử Phép Thuật Kael vừa hạ cánh xuống DoTa Truyền Kỳ tháng 5 này là sự khác biệt hoàn toàn so với những vị tướng còn lại.
Về đầu trang