CEO Sử Ngọc Trụ chia sẻ bí quyết thành công của dòng game Chinh Đồ
Thay vì đề cao yếu tố xấu đẹp, người đứng đầu hãng Giant Interactive cho rằng 4 yếu tố quyết định phải là mục tiêu, danh tiếng, tương tác và sự bất ngờ.
Về đầu trang