Bản đồ
Portal Game - FPT Online
Đâu là mục đích của Việt Nam tại WAC 2014?

Đâu là mục đích của Việt Nam tại WAC 2014?

Chia sẻ của các tuyển thủ VN tại Đại Hội Cửu Âm Thế Giới 2014.

Trụ trì Thiếu Lâm Tự: 'Các nhà sư không được chơi game'

Trụ trì Thiếu Lâm Tự: 'Các nhà sư không được chơi game'

Gần như tất cả các tu sĩ trẻ Thiếu Lâm đều sở hữu smartphone nhưng việc tiếp cận Internet buộc phải tuân theo những hạn chế nghiêm ngặt, sử dụng ở một mức độ hợp lý, không liên tục và không được để bị ám ảnh.

Share
Thu sau, 3/4/2009, 9:19 GMT+7
Tag Cloud
This will be shown to users with no Flash or Javascript.